16 de abril de 2010

Art Make-Up – Bruce NaumanArt Make-Up, No. 3: Green (1967-68)
Art Make-Up, No. 4: Black (1967-68)
16mm films, colour, silent, 10min.

No hay comentarios:

Publicar un comentario