13 de febrero de 2007

A cuatro manos - Ciclo de cine en La Pedrera
Programa:

Dijous 1 de Febrer 2007
'This world', Naomi Kawase i Hirokazu Kore-Eda, 1996, 60 min

Dijous 8 de Febrer 2007
'To Sang Foto Studio', Johan van der Keuken, 1997, 33 min + Amsterdam afterbeat -Johan van der Keuken, 1996, 16 min.
'Ciné-Mafia'
Jean Rouch, Joris Ivens, Henri Storck, 1980, 35 min.

Dijous 15 de Febrer
'Soft and Hard' (A soft conversation between two friends on a hard subject)
Jean-Luc Godard i Anne-Marie Mièville, 1985, 52 min

Dijous 22 de Febrer
'Le cochon', Jean Eustache i Jean-Michel Barjol, 1970, 50 min.

Dimarts 27 de Febrer
'Sicilia!', Straub i Huillet, 1991, 66 min.
'6 Bagatelles', Pedro Costa, 2004, 18 min.

Dijous 1 de Març
'Sicilia! Si gira', Fitoussi, 2000, 82 min.

(Más información: http://obrasocial.caixacatalunya.es/)

No hay comentarios:

Publicar un comentario